Strona korzysta z plik˘w cookie w celu realizacji uslug zgodnie z Polityka dotyczaca cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce.
Zamknij

KONSULTACJA TECHNICZNA

Polega na przedstawieniu przez zainteresowane osoby lub firmy problemu technicznego związanego z urządzeniami lub instalacjami energetycznymi i po zapoznaniu się z tym problemem przez przedstawiciela P.T. "INTECH" wyrażeniu opinii na ten temat.
Poprzez wyrażenie opinii rozumie się podanie zainteresowanej osobie lub firmie możliwych sposobów rozwiązania danego problemu oraz określeniu orientacyjnych kosztów związanych z realizacją zaproponowanego rozwiązania. Konsultacja techniczna przeprowadzana jest w miejscu zainstalowania urządzeń lub instalacji.

W zależności od wymagań, konsultacja może zostać zakończona :
a) sporządzeniem notatki z odbytego spotkania i opisem rozwiązania problemu,
b) sporządzeniem notatki wraz z podaniem terminu wykonania opracowania rozwiązanego problemu, gdyż do wykonania opracowania konieczne będzie przeprowadzenie stosownych obliczeń oraz wykonanie np. schematu, szkicu lub rysunku.
c) sporządzeniem notatki wraz z przyjęciem przez przedstawiciela PT "INTECH" zlecenia na wykonania opracowania np. w formie analizy, oferty, projektu, itp.

Termin przeprowadzenia konsultacji technicznej powinien nastąpić do 7-miu dni od daty zgłoszenia o ile nie nastąpią inne ustalenia odnośnie daty spotkania z zainteresowaną osobą lub firmą. W przypadkach pilnych potrzeb możliwe jest ustalenie terminu przeprowadzenia konsultacji technicznej w dniu następnym, z tym że usługa potraktowana będzie jako wykonana w trybie "Ekspresowym". Koszty przeprowadzenia konsultacji technicznej podano w "Cennik-u".
W celu uruchomienia konsultacji technicznej należy "pobrać" formularz "KONSULTACJA TECHNICZNA" i po wypełnieniu oraz podpisaniu, należy go przesłać drogą faksową do PT" INTECH". W odpowiedzi wysłane zostanie przez PT "INTECH" potwierdzenie przyjęcia zlecenia wraz z określeniem kosztów konsultacji i podaniem daty, miejsca i godziny spotkania. Uwaga - w przypadku zmiany decyzji i rezygnacji z usługi należy dokonać zawiadomienia PT" INTECH" nie później niż na 48 godzin przed ustalonym terminem spotkania.


Wzór druku konsultacji

(C) 2004 Pracownia Techniczna "Intech".
Odwiedzin: