Strona korzysta z plik˘w cookie w celu realizacji uslug zgodnie z Polityka dotyczaca cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce.
Zamknij

1. PRACE PROJEKTOWE I ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM

W przypadku wykonywania usług projektowych lub związanych z projektowaniem, podstawę wyceny stanowią „Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych – 2000” opracowane przez Izbę Projektowania Budowlanego – Radę Koordynacyjną Biur Projektów – (z późniejszymi zmianami). 

Koszt roboczogodziny na ZMIANA 1 wynosi  12 zł +22% VAT W przypadku zleceń na wykonanie prac projektowych lub innych nie ujętych w powyższych ŚZWPP sporządzamy kalkulację indywidualną dla zadania i uzgadniamy ją ze Zleceniodawcą. Po uzyskaniu jego aprobaty, sporządzamy stosowną umowę i po jej podpisaniu, rozpoczynamy realizację zlecenia.

W przypadku zlecania zadań złożonych z kilku tematów stanowiących całość zagadnienia a wymagających odrębnego opracowania stosujemy upusty od 10 do 30% w stosunku do kosztów skalkulowanych na podstawie ŚZWPP.

2.KOSZTORYSOWANIE

Koszty wykonywania przedmiarów robót oraz kosztorysów wynoszą :
a) kosztorys inwestorski

2

% wartości urządzeń i instalacji
b) kosztorys powykonawczy

4

% wartości urządzeń i instalacji
c) kosztorys ślepy

3

% wartości urządzeń i instalacji
d) przedmiar robót

2,5

% wartości urządzeń i instalacji
e) specyfikacja

88

% wartości urządzeń i instalacji

3. KIEROWANIE BUDOWĄ

Koszty prowadzenia kierownictwa budowy ustalone będą w postaci opłaty ryczałtowej ustalonej na podstawie wartości kosztorysowej kierowanej budowy pomnożonej przez ustalony między stronami wielkość procentu wartości kosztorysowej i podzielonej na okres trwania budowy (od chwili przekazania placu budowy do chwili podpisania protokółu przekazania budowy).

4. NADZÓR INWESTORSKI

Koszty prowadzenia nadzoru inwestorskiego stanowią opłatę dwuczłonową. Jeden człon tworzy koszt nadzoru a drugi człon koszty związane z dojazdem, delegacją i noclegami.

1. Koszty nadzoru inwestorskiego wynoszą :

Miejsce nadzorowanej budowy

Rzeczywisty czas pobytu na budowie

  do 2 godzin powyżej 2 godzin
     
1. Pobyt miejscowy 4 ng 8 ng
2. Miejscowość do 100 km 6 ng 10 ng
3. Miejscowość powyżej 100 km 8 ng 12 ng
4. Poza granicami Polski według kalkulacji indywidualnej dla budowy
gdzie - ng oznacza normogodzinę (godzina zegarowa)

Aktualna stawka normogodziny na ZMIANA 1 wynosi : 12 +22%VAT

2. Koszty dojazdu zgodnie z obowiązującymi stawkami ryczałtowymi na ZMIANA 1 wynoszą ZMIANA 9 zł za km przejazdu samochodem.

3. Koszty delegacji i noclegów     

Koszty delegacji – zgodnie z obowiązującymi stawkami:
- od 8 -12 godzin – 50% diety

- powyżej 12 godzin – 100% diety 

Stawka diety wynosi :ZMIANA 10 zł/24h

Koszty noclegu – wg przedłożonego rachunku

5. DORADZTWO TECHNICZNE

1. Porady techniczne
Koszt porady technicznej jest każdorazowo ustalany pomiędzy stronami dla danego problemu. W założeniach koszt ten powinien zamykać się w granicach od 50 do 500 zł + 22%VAT.

2. Konsulatacje techniczne Koszty prowadzenia konsultacji technicznej stanowią opłatę dwuczłonową. Jeden człon tworzy koszt konsultacji a drugi człon koszty związane z dojazdem, delegacją i noclegami.

Obliczanie kosztów konsultacji jak w pkt. 4 – Nadzór inwestorski

Aktualna stawka godziny konsultacji - w ZMIANA 1 wynosi : 22 zł/h + 22%VAT


(C) 2004 Pracownia Techniczna "Intech".
Odwiedzin: